วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็น 3 มิติ

วาดภาพทัศนียภาพ แสดงให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็น 3 มิติ

Advertisements
โพสท์ใน ทัศนศิลป์ 1 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประเภทของการปั้น

                           1. ประเภทเครื่องใช้ ได้แก่ การสร้างสรรค์งานปั้น-แกะสลักขึ้นเพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวันนี้เอง ที่เห็นกันอยู่เสมอมิได้ขาด ได้แก่ โอ่ง อ่าง จาน ชาม ตา หม้อ กระต่ายขูดมะพร้าว เป็นต้น

                           2. ประเภทเครื่องเล่น ส่วนมาก ได้แก่ ตุ๊กตาต่าง ๆ มีทั้งที่เป็นรูปคน สัตว์ สิ่งของ และอื่น ๆ ดังคำสอนของคนไทยเคยมีคำกล่าวไว้ว่า “อยู่บ้านท่านอย่าดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น”

                           3. ประเภทเครื่องประดับ มีทั้งผลงานปั้น-แกะสลักชิ้นเล็ก ๆ ที่นำมาประดับร่างกาย เช่น จี้ห้อยคอ พวงกุญแจ กระดุม เป็นต้น และชิ้นใหญ่ที่สุดซึ่งใช้ประดับตกแต่งสวน ห้อง ผนัง ฯลฯ จะเป็นรูปลักษณะร่องลึก นูน หรือลอยตัวตามความเหมาะสมกับสถานที่ และบริเวณที่ต้องการประดับประดาให้สวยงามตามเจตนารมณ์

โพสท์ใน ทัศนศิลป์ 1 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 2 ความเห็น

การหล่อ

                            การหล่อ คือการนำเอาวัสดุที่เป็นของเหลวเทลงไปในแม่พิมพ์ ให้วัสดุเหลวนั้นเกาะยึดผิวด้านในของแม่พิมพ์ให้ทั่ว เมื่อวัสดุนั้นจับตัวกันเป็นของแข็ง แกะแม่พิมพ์ออก รูปที่ปรากฏให้เห็นจะมีความเหมือนกับรูปต้นแบบ แต่เป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่ง เราเรียกผลงานใหม่ว่า “รูปหล่อ”

                         แม่พิมพ์ คือส่วนที่ถอดแบบออกมาจากรูปต้นแบบ  ซึ่งอาจจะเป็นวัสดุธรรมชาติ เช่น พืช สัตว์ และผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปแบบ 3 มิติ ได้แก่ รูปปั้น รูปกะสลัก เป็นต้น โดยการนำเอาวัสดุที่มีลักษณะเป็นของเหลวหุ้มรูปต้นแบบ เมื่อวัสดุนั้นแข็งตัวจึงนำเอารูปต้นแบบออก ก็จะได้ส่วนที่ลอกแบบรูปนอกของพื้นผิวรูปต้นแบบ ที่เรียกกันว่า  “แม่พิมพ์”

                         การหล่อ เป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการปั้นรูปเพื่อต้องการให้รูปปั้นที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นเป็นวัสดุที่คงทนแข็งแรงกว่าเดิม หรือการทำแม่พิมพ์แล้วหล่อให้รูปปั้นนั้นมีจำนวนมาก ๆ โดยมีรูปแบบเหมือนกัน ในงานประติมากรรมที่ต้องการความคงทน ต้องทำแม่พิมพ์ด้วยวัสดุที่แข็งแรง แล้วหล่อด้วยโลหะชนิดต่าง ๆ ส่วนการหล่อในขั้นพื้นฐานเริ่มแรก ควรทำแม่พิมพ์และหล่อด้วยวัสดุที่หาได้ง่าย และมีราคาไม่แพงนัก ได้แก่ การหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์

โพสท์ใน ทัศนศิลป์ 1 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ใส่ความเห็น

ความหมายของการแกะสลัก

                           งานแกะ คือการสร้างให้เกิดเป็นลวดลายหรือรูปภาพด้วยวิธีการใช้มีดแกะ

                          งานสลัก คือการสร้างให้เกิดเป็นลวดลายหรือรูปภาพด้วยวิธีใช้สิ่วเจาะ

                          (การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย, 2540 หน้า 67 และ72  ช่างสิบหมู่. กรุงเทพฯ)

                          การแกะสลัก จัดเป็นศิลปะประเภทหนึ่งที่รวมอยู่ในสาขาประติมากกรรม แต่ที่แตกต่างก็คือ กรรมวิธีของการแกะสลักคือการเฉือนออก และเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างหนึ่ง เพราะนอกจากจะทำรายได้ให้กับผู้ผลิตแล้วยังเป็นอุตสาหกรรมที่แสดงออกถึงความมีศิลปะอันประณีตของชาติไทยอีกด้วย

                          การแกะสลัก (Carving) เป็นเทคนิคการสร้างสรรค์งานประติมากรรมมาแต่โบราณ ในการสร้างสรรค์จะต้องวางแผนงานไว้ก่อน เพราะการแกะสลักออกไปแล้ว ไม่สามารถจะเพิ่มเข้าไปใหม่อีกได้ เพราะวัสดุที่ใช้แกะสลักนั้นเป็นชนิดของแข็ง ได้แก่ หิน ไม้ ส่วนในการศึกษาของนักเรียนระดับนี้นั้น อาจจะใช้วัสดุจำพวกไม้เนื้ออ่อน สบู่ ปูนปลาสเตอร์ ผัก ผลไม้ เช่น มัน เผือก มะละกอ เป็นต้น

โพสท์ใน ทัศนศิลป์ 1 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1 ความเห็น

รูปแบบของงานประติมากรรม

1. ภาพนูนต่ำ เป็นงานปั้น และงานแกะที่จะต้องมีแผ่นหลังรองรับและมีความนูนสูงมาจากพื้นหลังเพียงเล็กน้อย มองเห็นด้านหน้าเพียงด้านเดียว การสร้างสรรค์งานปั้นแบบนูนต่ำนี้จำเป็นต้องทำให้เกิดความงามเฉพาะด้านหน้าเท่านั้น เช่น เหรียญบาท เหรียญตรา เหรียญรูปพระ เป็นต้น
2. ภาพนูนสูง
ภาพนูนสูง หมายถึงรูปทรงสูงมีแผ่นหลังรองรับมีลักษณะนูนขึ้นมาจากพื้นสูงเท่าของจริงตามส่วน แต่ยังติดอยู่กับแผ่นหลังไม่ลอยตัว
3. ภาพลอยตัว
ภาพลอยตัว หมายถึงรูปทรงลอยตัวมองเห็นได้รอบด้าน เท่าของจริงตามส่วนที่ติดอยู่เฉพาะส่วนที่เป็นฐานเท่านั้น หรือไม่มีฐานก็ได้

โพสท์ใน ทัศนศิลป์ 1 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ความหมายของการปั้น

การปั้น หมายถึงการนำวัสดุที่เป็นเนื้ออ่อนที่สามารถเปลี่ยนรูปได้ เช่น ขี้ผึ้ง ดินเหนียว ดินน้ำมัน กระดาษผสมกาว ขี้เลื่อยผสมกาว ปูนปลาสเตอร์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการในการเพิ่มวัสดุให้เกิดเป็นรูปทรงตามต้องการโดยใช้มือ และวัสดุอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ช่วยในการสร้างงานปั้น นอกจากนี้ งานปั้นยังเป็นงานศิลปะที่สามารถสัมผัสกับส่วนลึก ตื้น หนา หรือบางได้ตามความเป็นจริง ไม่เหมือนงานจิตรกรรมที่มีลักษณะเป็น 2 มิติ ที่ผู้ชมจะสัมผัสกับความลึก ตื้น หนา บาง ได้จากความรู้สึกเท่านั้น

โพสท์ใน ทัศนศิลป์ 1 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ติดป้ายกำกับ | 1 ความเห็น

การวิจารณ์ศิลปะ

                การวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานศิลปะ หมายถึงการแสดงออกทางด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นต่อการรับรู้ผลงานศิลปะ ด้านส่วนประกอบการรับรู้ โครงสร้าง ความรู้สึก ตามขั้นตอนของระบบการวิจารณ์ศิลปะ ดังนี้

                1.  ขั้นการบรรยาย (Description) คือขั้นที่ผู้เรียนจะสำรวจตูสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในทันทีทันใด ได้แก่ เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว

                2.  ขั้นการวิเคราะห์โครงสร้าง (Formal analysis) ขั้นนี้เป็นการที่ผู้เรียนจะเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งที่ผู้วิเคราะห์ได้สำรวจไว้ในขั้นแรก เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงองค์ประกอบทางศิลปะของผลงานนั้น

                3.  ขั้นการตีความ (Interpretation) ขั้นนี้เป็นการหาความหมายหรือข้อสันนิฐานที่เกี่ยวกับความคิด ความรู้สึกที่ผู้เรียนได้รับจากผลงานศิลปะชิ้นนั้น

                4.  ขั้นการประเมินหรือตัดสิน (Evaluation or Judgment) ขั้นนี้เป็นการพิจารณาตรวจสอบถึงเจตนาและผลที่เกิดของงานศิลปะชิ้นนั้นโดยใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลในการประเมินหรือตัดสิน

โพสท์ใน ทัศนศิลป์ 1 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ใส่ความเห็น