ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของศิลปะไทย

                            ไม่ว่าจะเป็นชาติใด ๆ ในโลก ศิลปะการช่างต่าง ๆ ล้วนเกิดขึ้นมาจากความจำเป็นในการดำรงชีวิตเป็นประการสำคัญ เพราะทุกคนต้องการความสะดวกสบายในความเป็นอยู่ เพื่อเป็นการสนองตอบต่อความต้องการนั้น การประดิษฐ์คิดค้นสร้างสิ่งของ เครื่องใช้สอยต่าง ๆ ตามความจำเป็นจึงได้เกิดขึ้นมา และความสวยงามก็จะเกิดตามขึ้นมากับผลผลิตนั้นเป็นเงาตามตัว เพราะมนุษย์ทุกคนเป็นผู้มีนิสัยรักสวยรักงามเป็นธรรมชาติประจำตัวอยู่แล้วทุคน ทั้งนี้เป็นไปตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์

                            การช่างศิลปะไทยก็คงมีกำเนิดเช่นเดียวกันกับชาติอื่น ๆ แต่รูปแบบอาจจะแตกต่างออกไปจากชาติอื่นตามความเชื่อของสังคมไทย และได้ทำสืบทอดกันมาอย่างไม่ขาดสาย มีแบบฉบับเป็นของตนเองโดยเฉพาะจนเรียกได้ว่าศิลปะแบบประเพณีไทย หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “ศิลปะไทย”

                             ศิลปะไทยได้มีวิวัฒนาการจากความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ผสมกับลักษณะพิเศษประจำท้องถิ่น และในความคล้ายคลึงกันของแต่ละท้องถิ่น กลายมาเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยไปในที่สุด

                            ศิลปะไทยด้านทัศนศิลป์นั้นเราสามารถจะพบเห็นได้โดยทั่วไป ถ้าจะแบ่งออกไปตามสถานที่ที่มีงานศิลปะไทยปรากฏอยู่ตามแหล่งที่เกิดได้ 3 แหล่ง คือ

                           1. ศิลปะพื้นบ้าน ได้แก่ งานช่างศิลปะประเภทสิ่งของเครื่องใช้ที่สร้างขึ้นใช้ในสังคมชน ตามความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่น แต่เดิมมักหวังเพียงเพื่อประโยชน์ใช้สอยก่อน ต่อมาความต้องการทางด้านความสวยงามก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้งานศิลปะพื้นบ้านมีความสวยงามน่าดู น่าใช้    น่าเป็นเจ้าของในปัจจุบันศิลปะพื้นบ้านไทยยังคงดำเนินกิจการสืบทอดต่อกันมาจนเป็นอุตสาหกรรมประจำถิ่นไปก็มี เพราะคนไทยเราได้มองเห็นคุณค่าของงานศิลปะพื้นบ้านไทย ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของไทย

                           2. ศิลปะในราชสำนัก เป็นศิลปะที่สร้างขึ้นในรั้วในวัง เป็นไปตามความต้องการของราชสำนัก ซึ่งมักมุ่งสร้างให้มีความสวย ความมีระเบียบแบบแผนมากกว่าประโยชน์ใช้สอย

                           3. ศิลปะในวัด เป็นศิลปะไทยที่สร้างอุทิศตามความเชื่อในศาสนาต่าง ๆ มุ่งหวังเพื่อเป็นเครื่องชักจูง ดึงดูดจิตใจของ  ผู้ที่ได้พบเห็นให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใส ดังที่ปรากฏเห็นอยู่ทั่วไป

                           นอกจากนั้นศิลปะไทยยังไปมีปรากฏอยู่ในที่ต่าง ๆ ออกไปอีก เช่น สถานที่ราชการอาคารเอกชน แต่ถ้าเป็นผลงานชิ้นที่สามารถเคลื่อนที่ได้เราจะพบมากในพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่รวบรวมศิลปวัตถุไทยทั้งในอดีต และปัจจุบันที่มีคุณค่า แสดงถึงความเป็นชาติมีอารยธรรม ที่เจริญรุ่งเรืองของไทยให้ปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็น จิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย และสถาปัตยกรรมไทย

Advertisements

เกี่ยวกับ phaiboon01

เส้นสายลายศิลป์
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ทัศนศิลป์ 1 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s