การวิจารณ์ศิลปะ

                การวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานศิลปะ หมายถึงการแสดงออกทางด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นต่อการรับรู้ผลงานศิลปะ ด้านส่วนประกอบการรับรู้ โครงสร้าง ความรู้สึก ตามขั้นตอนของระบบการวิจารณ์ศิลปะ ดังนี้

                1.  ขั้นการบรรยาย (Description) คือขั้นที่ผู้เรียนจะสำรวจตูสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในทันทีทันใด ได้แก่ เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว

                2.  ขั้นการวิเคราะห์โครงสร้าง (Formal analysis) ขั้นนี้เป็นการที่ผู้เรียนจะเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งที่ผู้วิเคราะห์ได้สำรวจไว้ในขั้นแรก เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงองค์ประกอบทางศิลปะของผลงานนั้น

                3.  ขั้นการตีความ (Interpretation) ขั้นนี้เป็นการหาความหมายหรือข้อสันนิฐานที่เกี่ยวกับความคิด ความรู้สึกที่ผู้เรียนได้รับจากผลงานศิลปะชิ้นนั้น

                4.  ขั้นการประเมินหรือตัดสิน (Evaluation or Judgment) ขั้นนี้เป็นการพิจารณาตรวจสอบถึงเจตนาและผลที่เกิดของงานศิลปะชิ้นนั้นโดยใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลในการประเมินหรือตัดสิน

Advertisements

เกี่ยวกับ phaiboon01

เส้นสายลายศิลป์
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ทัศนศิลป์ 1 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s